Čo o nás hovoria zlozvyky, časť 3.

Opakovane sa vyskytujúce momentálne impulzy, príležitostné slabosti, prechodné rozmary a túžby sa môžu premeniť vo zvyk, ktorý je niekedy ťažké kontrolovať a odstrániť.

Tento zvyk neskôr prerastá v automatické chovanie, o ktorom vôbec nepremýšľame. Z opakovaného uspokojovania potrieb sa vytvára zvyk a toto naučené chovanie môže viesť až v poruchu. Dnes sa heslovite pozrieme na ďalšie zlozvyky a ich duševné či emočné príčiny

Alkoholické flámy

Sme presvedčení, že sme si zaslúžili nejakú odmenu za to, čo prežívame. Jedná sa o nerovnováhu ohnivej energie (hnev), ktorú sa pokúšame vyrovnať doplňovaním tekutín.

Nedbalé šoférovanie

Sabotujeme vlastné Ja, myslíme si, že sme nepremožiteľní. Máme problém s odpočinkom, veríme, že sa budeme cítiť plne nažive len ak si zvýšime hladinu adrenalínu.

Príliš pomalé šoférovanie

Chceme mať kontrolu nad rýchlosťou, s akou u nás dochádza k zmenám. Radi odkladáme svoje záležitosti na neskôr.

Rýchla jazda autom

Zavierame oči pred skutočnosťou, je to istý druh úniku. Sabotujeme vlastné Ja. Máme potrebu riskovať, reagujeme skôr než myslíme s potrebou byť vždy a všade prvý a ovládať iných ľudí. S túžbou vždy uplatniť a presadiť svoju pravdu, či mať posledné slovo, s ambíciami byť vodcom a nezastaviť sa pred ničím. Rýchla jazda autom je vždy predmetom našej ctižiadostivosti.

Časté umývanie auta

Prejav toho, že človek neuznáva sám seba. V tomto prípade má neustále na zreteli svoje Ja a potrebu vyzerať za každých okolností skvele.

Sústavné zmeškanie dopravného prostriedku

Nechceme sa v živote pohnúť dopredu alebo potlačujeme túžbu tak učiniť.

Búšenie hlavou

Máme zlosť a sme frustrovaní, lebo sa cítime nepochopení. Sme nahnevaní na to, že svojimi túžbami ani potrebami nevieme nič dosiahnuť.

Nedostatok pohybu

Naša potreba dominovať nad inými alebo potreba iných ovládať v nás nezanecháva žiadnu energiu, ktorú potrebujeme k tomu aby sme mali chuť cvičiť. Náš mužský a ženský princíp je v nerovnováhe.

Prílišné cvičenie

Ide o únikovú aktivitu. Za cvičenie sa vlastne skrývame, len aby sme nemuseli čeliť iným záležitostiam.

Nadmerné pitie čaju

Túžba upokojiť sa a urobiť očistu. Veľká túžba po priateľstve.

Časté mytie nôh

Chceme sa vyhnúť ceste, po ktorej musíme ísť, vzdávame sa skúseností a chceme začať odznova. Potreba zmyť zo seba všetky negatívne záležitosti, ktoré sme nazhromaždili.

Časté mytie rúk

Odmietame spôsob akým sa nás dotýkajú skúsenosti, snažíme sa zbaviť toho, čo prezívame alebo čo nechceme prežívať. Strach zblížiť sa s inými, neprijatie toho, čo sa okolo nás deje.

Časté mytie tela

Sme presvedčení, že sme nejakým spôsobom špinaví, buď v rámci vlastných myšlienok, alebo kvôli tomu, čo sa stalo s našim telom, alebo vinou vlastného názoru na seba alebo na svoju sexualitu.

Červenanie sa

Hanbíme sa a cítime sa ohrození, máme pocity (často sexuálneho charakteru) ktoré chceme schovať.

Čítanie

Ak čítame najskôr záver knihy či časopisov, máme potrebu kontrolovať výsledky. Nejde náhodou o odraz nášho života?

Čokoláda

Ak ju nadmerne konzumujeme, hľadáme lásku, pohodlie, či dôverné vzťahy. Túžime po opatere a rozmaznávaní.

Meškanie

Ak neustále meškáme preto, lebo pred odchodom robíme nepodstatné veci, v tom prípade pociťujeme odpor k miestu, kam máme ísť. Zrejme hovoríme „áno“ vo chvíli, keď by sme najradšej povedali „nie.“ Len aby sme sa nezachovali nevhodne, alebo to vyžaduje práca a pod. Vykonávanie činností, pre ktoré meškáme je vlastne formou pasívneho odporu.

Predčasné príchody

Cítime sa ohrození. Budujeme kontrolu nad situáciou ešte skôr, ako by nás mohla ohroziť.

Dominantnosť

Túžba ponižovať a ovládať iných a dominovať nad nimi. Často ide o spôsob odplaty za traumy z detstva a za naše vlastné pocity v čase, keď sme ešte nemali kontrolu nad svetom.

Dotýkanie sa iných

Potreba zblížiť sa, hoci sa cítime odstrkovaní. Chceme čerpať energiu z iných, lebo sa sami cítime vyčerpaní, nedostatok osobnej sily a nedostatočne nastavené hranice osobnosti.

Rýchly a povrchný dych

Pocit strachu, nervozita a úzkosť, ktorá nás stresuje. Neochota plne sa zapojiť do života.

Dych cez zovreté pery

Vsávanie nazad do seba toho, čo by sme chceli vykričať nahlas. Obvykle to súvisí so strachom alebo pomstou, vsávame do seba svoj vlastný jed.

Zadržiavanie dychu

Pocit napätia a neochota vychutnávať si život. Obmedzovanie sa a očakávanie toho najhoršieho, strach uvoľniť sa. Bojíme sa nezávislosti.

Exhibicionizmus

Túžba po pozornosti a potvrdzovanie si seba samého. V prípade sexuálneho exhibicionizmu sa jedná o túžbu potvrdiť si mužské či ženské Ja. Často mu však predchádza zneužívanie. Ide o nedostatočne nastavené hranice vlastného Ja a vlastnej sexuality.

Fetišizmus

Nízka sebaúcta, neschopnosť udržiavať adekvátne vzťahy s vrstovníkmi. V minulosti sme možno boli vystavení sexuálnej traume.

Hádky

Ide o náš vnútorný konflikt a nepokoj, ktorý sa odráža v našom postoji k vonkajšiemu svetu.

Hazardné hry

Sme závislí na riskovaní, máme zidealizované vnímanie sveta a odmietavé postoje k životu.

Chrápanie

Strach zo zmeny, zlosť na seba, že sa nevieme zmeniť. Hnev na ostatných, lebo sme presvedčení, že oni nás nútia k zmene. Podvedomé blokovanie si cesty k novým zážitkom, lipnutie na známych veciach.

Pomalá chôdza

život je pre nás nudný, ale bránime sa aj tak zmene. Nadbytok vodnej energie. Život sa pre nás stal nepretržitým úsilím.

Rýchla chôdza

Orientácia na cieľ, prejav ohnivej energie, chcenie utiecť z minulosti, silná potreba čohosi dosiahnuť.

Kačacia chôdza

Jedná sa o chôdzu, pri ktorej sú chodidlá vytočené do strán (á la Chaplin). Túžba po určitom životnom smerovaní alebo uvedomenie si toho, že ideme smerom, ku ktorému nás nútia iní.

Strnulé telo

Pri chôdzi sa hýbu len nohy – ide o prejav nepoddajnej povahy, strach zo spojenia sa s vlastným fyzickým telom. Strnulosť všetkých životných postojov.

Obchádzanie prasklín na chodníku

Túžba cítiť sa pokojne, človek nechce vystúpiť z vlastnej ulity, strach urobiť to, čo skutočne chceme urobiť.

Nervózne kašľanie

Strach z toho, že by nás niekto mohol počuť, strach pravdivo sa prejaviť.

Nadmerné pitie kávy

Potreba neustálej stimulácie, aby sme boli schopní prekonať úzkosť a strach. Namiesto toho, aby sme cítili ľahkosť, neustále zápasíme. Nedostatok energie, nízka sebaúcta, ktorá nás priviedla do permanentného stresu. Potreba posilniť sa.

Klopkanie prstami o stôl

Snaha pochopiť určitú myšlienku, alebo vyjadriť názor. Frustrácia z toho, že nie sme schopní to pochopiť či vyjadriť. Snaha dostať sa do kontaktu s istou záležitosťou, no zároveň sme presvedčení o tom, že toho nebudeme schopní vinou malicherných detailov, prehliadanie týchto detailov a následná frustrácia.

Klopkanie ľavou nohou

Feministické záležitosti nášho Ja, ktoré nás brzdia alebo priamo konkrétna žena, ktorá sa snaží brzdiť náš rozvoj.

Klopkanie pravou nohou

Mužské záležitosti nášho Ja, tieto aspekty súvisia s akčnosťou. Ak sa bojíme alebo cítime obmedzovaní, vnútorný tlak narastá. Toto chovanie môže súvisieť s určitým mužom, ktorý stojí v ceste nášmu vývoju.

Strácanie kľúčov všeobecne

Nechceme, či necítime sa schopní nájsť riešenia svojich problémov. Strácanie životného smeru.

Strácanie kľúčov od auta

Strácame prostriedky, vďaka ktorým sme sa posúvali dopredu. Neistota, akým smerom treba ďalej ísť.

Strácanie kľúčov od domu či bytu

Strácanie vedomia vlastného Ja, alebo strata sebaúcty. Neschopnosť nájsť riešenie vo vzťahu k vlastnému Ja.

Strácanie kľúčov od kancelárie

Neschopnosť nájsť riešenie problémov týkajúcich sa našej práce.

Potreba všetko zamykať

Snaha ostatným zablokovať prístup k vlastnému Ja, chcenie uzatvoriť sa pred svetom aby sme sa ubránili prežívaniu života kvôli svojmu strachu, že by nám ktosi mohol ublížiť. Ak sa jedná len o zamykanie určitých dverí, potom sa naše počínanie vzťahuje k tomu, čo zamknutá vec symbolizuje.

Zabúdanie zamknúť

Toto chovanie sa týka nastavenia hraníc osobnosti. Nechávame ostatných, aby do nás slobodne prenikali až do bodu, kedy už nemôžeme rešpektovať, kým sme. Nie sme si istí, kde končí náš priestor a kde začína priestor ostatných.

Zajakávanie sa

Strach z nesúhlasu, zvyčajne vo vzťahu k autoritatívnemu rodičovi, extrémna citlivosť, hanblivosť pred okolím, nízke sebahodnotenie. Neschopnosť vyjadriť sa zo strachu, že by sme mohli nahnevať ostatných.

Fajčenie

Snaha vymaniť sa z reality emócií alebo z určitej situácie tým, že si okolo seba budujeme dymovú clonu. Prijímanie života jedovatým spôsobom, nerovnováha medzi myslením a pocitmi, znížená schopnosť prijímania radosti.

Obhrýzanie ceruziek

Situácia, ktorá nás zožiera, potreba urobiť nejaké rozhodnutie.

Obhrýzanie rôznych predmetov

Potreba odpočinúť si, berieme život príliš vážne. Čo je v skutočnosti tým, do čoho by sme sa radi zahryzli? V konečnom dôsledku ide o potlačovanie zlosti.

Krčenie ramenami

Snaha zhodiť zo seba všetku zodpovednosť, odpor k pocitu zodpovednosti.

Kritizovanie

Nedostatok lásky k vlastnému Ja, niekedy dokonca pocity nenávisti k sebe. Kritizovanie je často spojené s pocitmi viny.

Hľadanie chýb na čomkoľvek

Jedná sa o nedostatok sebelásky. Neuznávanie samého seba.

Klamanie

Nedostatok rešpektu k sebe alebo k iným. Cítime sa slabí a potrebujeme sa posilniť. Klameme ostatným za účelom zabránenia konfrontácie s vlastným Ja. Obviňovanie ostatných. Strach, že nebudú s nami súhlasiť. Presvedčenie, že oklamanie iných nás nad nimi povýši.

Silný make-up

Túžba zamaskovať svoje emócie a pravé Ja. Nemáme sa radi. Strach, že nás ľudia nebudú mať radi ak objavia naše pravé Ja.

Kradnutie v obchodoch

Cítime sa oprávnení vziať si čo chceme, vyhľadávanie vzrušenia, získavanie uznania svojich vrstovníkov, cítime sa byť mimo spoločenských pravidiel, alebo sme nad ne povznesení, nedostatok zodpovednosti. Krádežami uvoľňujeme emocionálny tlak a hnev. Nepripúšťame si svoje postavenie kvôli nedostatku sebeúcty, depresia a úzkosť.

Manipulácia ľudí

Pocit ohrozenia s potrebou ovládať ľudí vo svojom okolí aby sme sa cítili bezpečnejšie. Veľký problém kontroly.

Hlučný prejav

Potreba dominovať a získavať si pozornosť z jediného dôvodu – pretože sa cítime bezvýznamní.

Monotónny prejav

Strach zo zmien a ich odmietanie, snaha ovládnuť situáciu, nedostatok osobnej moci, strach plne zazívať všetky aspekty svojho Ja.

Opakovanie už povedaného

Presvedčenie o tom, že nás nikto nepočúva, silná potreba aby nás okolie počúvalo.

Hovorenie s plnými ústami

Neschopnosť stráviť problémy než sa nimi začneme zaoberať, začínanie vecí bez rozmyslu. Nerovnováha medzi načúvaním a hovoreným prejavom.

Náboženský fanatizmus

Strach z nedostatku dôvery v seba a ostatných. Potreba mať pravdu, boj s démonmi sveta, silná túžba niekam patriť.

Nadávanie

Používané slová v nadávkach indikujú to, ako vnímame svet, seba a ostatných. Odrážajú hnev, ktorý cítime.

Násilníctvo

Takéto chovanie súvisí s nízkou sebeúctou, sme presvedčení, že vzťahy sú mocenským bojiskom. Doma často pociťujeme hanbu a sme vystavovaní zneužívaniu.

Narážanie do ľudí

Chceme, aby si nás iní všimli, potreba pozornosti, neistota a zmätenosť.

Pridaj komentár