Čo nám prinesie rok 2015 všeobecne?

Zvedaví sme všetci….

Rok 2015 nám opäť nesie zmeny i témy týkajúce sa zvýšeného cestovania, presunu a zmeny hraníc. Toto obdobie bude trvať takmer 3 roky a ľudstvo prejde pomerne veľkou premenou. Kým sme v uplynulých dvoch rokoch riešili najmä financie, postupne ale isto začne sťahovanie národov, niektorí z vlastného chcenia, iní sa budú musieť sťahovať.

Podobne ezoterika, duchovno, viera a filozofické smery prejdú celkovou premenou. Saturn si posvieti na ľudí činných v týchto odvetviach, najmä na tých, ktorí pracovali nečestne.

Aj v školstve sa zavedú nové pravidlá, prebehne čistka v počte škôl, pozornosť bude zameraná na školy, ktoré dávajú nezaslúžené diplomy. Revíziou však prejdú aj predškolské zariadenia a rôzne zariadenia organizujúce detskú mimoškolskú činnosť. Zelenú dostanú len kvalitné projekty pre deti.

Deti narodené v rokoch 2015 – 2017 budú mimoriadne múdre, narodí sa mnoho vedcov, mysliteľov, bádateľov. Pozornosť sa zameria na vedecké ústavy, ich financovanie a celkovo na medzinárodnú spoluprácu vedy a výskumu.

Mnoho ľudí bude hlásať rozdielne názory oproti zabehnutým praktikám vo firmách, v štátoch ale i v rodine. Stretneme sa i s potlačovaním slobody slova, myslenia v prípadoch, kedy si ľudia budú pliesť slobodu s anarchiou. V médiách sa sprísnia pravidlá, vydavatelia a spisovatelia môžu očakávať pozitívne a plodné obdobie.

Rok 2015 vo svojej druhej polovici podporí inteligentných a ctižiadostivých ľudí, no objaví sa i túžba byť stredobodom pozornosti, egá sa začnú predbiehať, kto je viac. Nastane čas povzbudiť skromnejších aby sa nebáli prejaviť svoj potenciál. Opatrní by sme mali byť pred množstvom radcov a učiteľov, ktorých budeme počúvať, pretože domýšľavosť bude chcieť rásť. Zelenú však dostanú ľudia s tvorivými, vodcovskými  a organizačnými schopnosťami. Dariť sa bude i hercom a umelcom.

V poslednom štvrťroku sa prebudí v ľuďoch túžba po získaní sebadôvery. Kontrole budú podriadené účtovníctva firiem a súčasne sa zavedú prísnejšie pravidlá v tomto odbore. Pozornosť sa potom prenesie na zdravotníctvo a poriadok v ňom. Ľudia bez odborného vzdelania budú vylúčení medzi prvými – tým začne očista zdravotníctva. Pozoruhodný rozvoj čaká oblasť zdravého životného štýlu a celkovo bude kladený značný dôraz na to, aby sa ľudia čo najviac snažili pracovať na svojom zdraví, na zdravom životnom štýle a zdravej životospráve.

Privítajme teda Nový rok s vyhrnutými rukávmi, oprášme si znalosti cudzích jazykov, začnime športovať a zdravo žiť. Rok 2015 bude náročný len pre tých, ktorí sa nevedia vzdať starých vzorcov myslenia, nie sú schopní uzatvoriť minulosť, ktorí síce cítili nutnosť zmien, no i napriek tomu ich neurobili.

Pridaj komentár