Čo je to Ego?

Každý už o ňom určite počul a každý si tento pojem vysvetľuje inak. U mnohých vzbudzuje pocit viny, pojem sebectva, možno i odsúdenia zo strany iných, no nie je tomu tak 

Ego je súhrn spomienok človeka, ktoré v priebehu rokov nadobudli prílišnej dôležitosti a nakoniec sú tak silné, že ovládajú jeho osobnosť. Napríklad človeku sa vryl do pamäti spôsob, akým vnímal určitú udalosť. Pretože išlo o výnimočne príjemnú udalosť, alebo naopak pomerne nepríjemnú, človek sa rozhodol, že na ňu nesmie zabudnúť. Z týchto svojich spomienok si vyvodil záver, ktorý prerástol v určitý myšlienkový vzorec, ktorého prostredníctvom sa pokúša vyhnúť utrpeniu ak šlo o nepríjemnú udalosť alebo naopak danú vec opakovať, ak sa jednalo o udalosť príjemnú.

Spomienky v človeku prerástli v samotnej osobnosti so svojou vlastnou vôľou, živia sa energiou, ktorú im osoba prikladá vždy, keď začnú ovládať jej život. Zmienené útvary sú ako ľudské osoby schopné k človeku hovoriť – je to množstvo drobných hlasov, ktoré počujeme zo svojho vnútra.

Je tiež dôležité si uvedomiť, že ak človek niečomu veril, potom konal v dobrej viere a s presvedčením, že táto viera mu dopomôže k väčšiemu šťastiu. Bohužiaľ drvivá väčšina našich presvedčení nadobudnutých v detstve už pre nás v dospelosti nie je užitočných, snáď až na pár výnimiek.

Ako príklad možno uviesť malé dievčatko, ktoré má problémy naučiť sa správne čítať. Rodičia či pani učiteľka povedia: „Nie si šikovná ale príliš roztržitá. Takto v živote nič nedosiahneš!“ Ak sa dievčatka tento výrok dotkol, čo by bolo normálne, a rozhodne sa tomu veriť po celý život, bude k nej hovoriť v hlave hlas, ktorý jej pripomenie, že je k ničomu, neschopná, zakaždým keď sa bude chcieť čosi naučiť alebo čosi nové podniknúť. Táto časť jej samej, jej presvedčená, že jej pomáha od utrpenia tým, že sa pokúša zabrániť jej podnikať čokoľvek nové.

Ak dievčina príliš počúva tento hlas, v dospelosti podnikne všetko, aby nemusela od iných počuť, že je nešikovná a nesústredená. Myšlienkový útvar, ktorý je teraz súčasťou jej ega, za ňu bude vymýšľať všetky možné výhovorky, aby nemusela nič podnikať, ako: „To ma nezaujíma“, alebo „Zmenila som na to názor“, či „Teraz na to nie je správny čas“, atď. Je zjavné, že taký spôsob myslenia nie je pre dievča, ktoré už dospelo, v žiadnom prípade dobrý.

Ego sa skladá zo stoviek podobných presvedčení, ktoré si musíme uvedomiť, lebo inak nám bráni v naplňovaní našich túžob, ktoré sú dôležité, aby sme plne prejavili svoje JA SOM.

Tu je teda hlavný dôvod všetkých našich problémov a nemocí – prílišná moc nášho ega. Ak necháme totiž ego, aby ovládalo celý náš život a aby nám bránilo v tom, čím máme byť, blokuje to niektoré naše túžby, takže po čase sa zablokuje i časť fyzického tela, nevyhnutná časť k prejaveniu týchto túžob. Je nevyhnutné si uvedomiť, že ego nemôže riadiť človeku život. Nie je schopné pochopiť naše skutočné potreby už len preto, že sa zakladá len na minulých skúsenostiach. Ego je výlučne ľudský výtvor. Má svoju vlastnú vôľu a udržuje sa pri živote. Ovláda človeka jedine vtedy, ak ho nechá, aby jeho presvedčenia ovládali život. Ego má každý človek bez výnimky.

Mať sa rád znamená dovoliť si prežiť skúsenosti, milovať iných a poskytnúť im právo prežívať ich vlastné skúsenosti. Znamená to, dovoliť si byť človekom so všetkými strachmi, presvedčeniami, hranicami, silami, slabosťami, prianiami a túžbami, a konečne dovoliť si byť taký, aký si práve teraz. Toto všetko musí človek urobiť bez morálneho posudzovania dobrého a zlého, správneho či nesprávneho – prežiť všetko čisto ako skúsenosť s vedomím, že každý čin so sebou nesie príjemné, či nepríjemné následky vyplývajúce z učinených rozhodnutí.

Ak človek objaví duševný postoj, ktorý ho blokuje v mnohých sférach života a možno vytvára už aj zdravotný problém, mal by prejsť k etape bezpodmienečného prijatia toho, čim je, než dôjde k akejkoľvek duševnej transformácii. Pochopiť alebo prijať situáciu, či iného človeka však ešte nestačí. Najdôležitejšie je prijať seba samého, teda odpustiť sebe samému.

Pridaj komentár