Číslo bytu alebo domu

Náš jediný slovenský numerologický program sa zaoberá okrem iných, zaujímavých výpočtov i vibráciami čísel domov či bytov a ich harmonizáciou    Už Pythagorovci boli presvedčení, že svet sa skladá z čísel a ich energia preniká všetkým. Čas a skúsenosti ukázali, že správnou kombináciou čísel môžeme zlepšiť svoj osud. Pozrite sa na číslo bytu či domu v ktorom žijete alebo pracujete, spočítajte celé číslo na jednociferné. Dozviete sa, aké vibrácie majú na vás vplyv a ako to zharmonizovať. Harmonizačné číslo napíšte jemne fixkou z vnútornej strany vstupných dverí, výsledok sa čoskoro dostaví.

 JEDNOTKA

V rodine či v kancelárii je veľmi náročné udržať zdravé vzťahy, každý člen ich chce realizovať po svojom a nemieni sa prispôsobovať iným. Jednotku zharmonizujeme štvorkou, vnesie vám do života viac pokoja a stability.

DVOJKA

Zaplavuje dom rôznymi emóciami, vzájomné vzťahy sa opierajú o partnerstvo a city ale sú tu aj ustavičné zmeny nálad všetkých, čo v priestoroch prebývajú a môžu byť veľmi mučivé. Deti zvyknú mávať neskôr v budúcnosti problém s osamostatnením sa a samostatným životom. Dvojku kvalitne zharmonizujeme päťkou, oživí dom či byt a city sa ozdravia.

TROJKA

Tu ide o otvorený dom či byt pre priateľov a známych, treba si dať pozor, aby ho nezačali vnímať ako hotel, do ktorého sa pod chvíľou príde niekto najesť a vyspať. Bývanie pod trojkou praje viac voľným vzťahom ako manželstvu. Zharmonizujeme ju šestkou, jej vplyv posilní rodinu.

ŠTVORKA

Garantuje bezpečnosť, rodinnú harmóniu. Každý člen bude mať snahu plniť si povinnosti. Treba si dať pozor aby vzťah nezovšednel, nestal sa rutinným. Zharmonizujeme to deviatkou, ktorá vnáša ducha obnovy do vzájomných vzťahov.

PAŤKA

Spôsobuje že dom, či byt je plný rôznych emócií tak radosti ale aj zlosti. Naplnený spontánnosťou a slobodou, čo nemusí byť vždy prínosom. Obyvatelia sa zvyčajne cítia omnoho mladší, čo nevplýva pozitívne na stálosť zväzku. Harmonizujeme to sedmičkou ktorá dodá sústredenie aj rešpekt.

ŠESTKA

Je dobrým číslom pre rodinu, praje upevneniu väzieb v nej, ľahšie sa prekonávajú ťažkosti, no ľahšie sa prepadáva aj lenivosti alebo závislostiam, napr. prejedanie sa, pitie, drogy, gamblerstvo. Harmonizujeme ju trojkou, ktorá povzbudzuje k činnosti, kreativite a zbavuje závislostí.

SEDMIČKA

Je potrebné si všimnúť, či je niekto z bývajúcich autoritou, on je základom rodiny, kolektívu. Ak takejto osoby niet, bude ťažké vytvoriť zdravú rodinu, či kolektív. Je nápomocná študentom. Zharmonizujeme ju dvojkou, spôsobí vnímavosť a citlivosť členov rodiny.

OSMIČKA

Musíte počítať s mnohými investíciami do obydlia. Opravy, zlepšenia, výmena zariadenia. Osmička však pomáha získavať financie, ale o rodinu sa musíte postarať sami, nepočítajte s pomocou iných. Harmonizuje ju šestka, rodina sa zjednotí na spoločných cieľoch.

DEVIATKA

Prináša do života veľa zmien, bývajú však výhodné a potrebné. Vibrácie tohto čísla neprajú dlhodobým zväzkom, preto deti rýchlo opustia domov, zamestnanci sa často striedajú. Harmóniu prinesie štvorka, ktorá v rôznych starostiach a problémoch stmeľuje obyvateľov ku vzájomnej podpore a pomoci.

Pridaj komentár