Naučte sa riadiť svoj osud

Náš svet je kombinácia systému a náhod, poriadku a chaosu. Súvisí to s faktom, že svet sa podriaďuje jednaniu dvoch hlavných síl – tvorivej a deštrukčnej. Nemôžeme nič vybudovať bez toho, aby sme niečo nezničili. Aby sme mohli postaviť nový dom, musíme napr. najskôr buď zboriť starú, nepotrebnú budovu alebo zničiť lúku, trávnik. Aby svet mohol existovať, je v ňom nutná jednota tvorivých a deštrukčných síl.

Svet je usporiadaný tak, že v ňom deštrukčné procesy veľmi často prebiehajú samé o sebe bez zásahu človeka, no tvorivé procesy vyžadujú určité úsilie. Napr. ak sa dom neopravuje, začne sám chátrať. Aby k tomu nedošlo, musí sa opravovať a teda vynakladať isté tvorivé úsilie. To je jedna z hlavných funkcií človeka – zavádzať do okolitého prostredia istý poriadok. Aby deštrukčné deje nezískali prevahu, je potrebné hľadať rovnováhu i v sebe. Sami dobre viete, koľko energie ste venovali záležitostiam, na ktorých vám záležalo a nakoniec bolo z toho len sklamanie, nešťastie, finančný krach, krach vzťahu, oslabené zdravie a pod. Nepomohlo ani pozitívne myslenie, konanie dobra atď. Pritom iný človek urobil len minimum a všetko mu ide samé od seba. V čom je teda problém?

Sami vidíme, ako sa chová akýkoľvek problém – je to deštrukčná energia, ktorá nás úplne odkláňa od behu života a jeho tvorivej energie, doslova nás pohlcuje a ťahá nadol – je jedno akým spôsobom, či finančne, vzťahovo alebo zdravotne. Ak sa deštrukčnej sile postavíme, zvalcuje nás. Preto je mimoriadne dôležité naučiť sa s existujúcimi silami pracovať, vedieť ich rozlišovať a nakoniec využiť silu deštruktívnej energie a zmeniť ju na vám prospešnú.

Možno si poviete, že existuje už dosť spôsobov predvídania budúcnosti (karty, kyvadlo, káva atď.) Všetky tieto spôsoby sa po storočia praktizujú s rôznou mierou úspechu. V skutočnosti základom hádania budúcnosti sú jasné prírodné zákonitosti mozgovej činnosti, len je potrebné poznať tieto zákonitosti a vedieť položiť správne formulovanú otázku. Ak si vytýčime cieľ, vieme zistiť, aká cesta pred nami leží – voľná, či uzatvorená. Väčšina ľudí to zisťuje na vlastnej koži: „Najskôr sa na to dám a potom uvidíme.“ Naša koža nie je zo železa, ani sily s nervami a preto sa pri takýchto pokusoch poškodzujeme, oslabujeme, blokujeme a predčasne chátrame. Nie je potom lepšie, ak výsledok určíme vopred?

Čo vám táto interaktívna konzultácia dá?

Jedinečnú techniku na vylepšenie vašej finančnej situácie.

Naučíte sa pohybovať medzi úspechom a neúspechom tak, aby ste boli viac úspešní. Voľné a uzatvorené cesty v živote – čo to je a ako sa na nich chovať? Určenie vašej voľnej cesty. Premena uzatvorenej cesty na voľnú. Praktické riešenie vášho problému.

Cena služby: 150,-€

Stáli klienti: 100,- € 

Objednávky na tel.č.: 0907 56 53 56 alebo na vesti@vesti.sk