Hypochondrická porucha

Svoje zdravie by sme rozhodne nemali zanedbávať v žiadnom aspekte

Ide o úzkosť zo straty zdravia alebo o úzkosť zo vsugerovaných chorôb, presvedčenie o prítomnosti choroby, hoci ju všetky lekárske vyšetrenia vyvracajú.

Základné znaky tejto úzkosti:

* Postihnutý je minimálne pol roka presvedčený, že má vážnu chorobu. V priebehu času sa úzkosť z choroby mení.

* Neustále starosti pre presvedčenie o chorobe a jej symptómoch mu spôsobujú duševné trápenie, znehodnocujú kvalitu jeho života a nútia ho, aby opakovane vyhľadával lekárov alebo liečiteľov.

* Hypochondri tvrdošijne popierajú ubezpečenie lekárov, že vyšetrenia vylúčili vážnu chorobu a nenašli sa organické príčiny. Pacient sa zvyčajne upokojí len na pár týždňov.

Dvojitá forma hypochondrie

Tento problém má veľmi blízko k úzkostným poruchám a môžeme ho považovať za stredný článok medzi funkčnou a psychovegetatívnou poruchou. Pre hypochondrickú poruchu sú charakteristické nasledovné príznaky, pričom prvé dva sa pokladajú za základný diagnostický znak:

 1. Človek sa trvalo zaoberá možnosťou jednej či niekoľkých ťažkých fyzických chorôb, ktoré odôvodňuje chronickými telesnými príznakmi.
 2. Nie je schopný vziať na vedomie fakt a ubezpečenie nejedného lekára, že ich príznaky nie sú prejavom žiadnej choroby.
 3. Normálne a bežné vnemy pacient opisuje a pokladá za abnormálne a problematické.
 4. Väčšinou obracia pozornosť len na jeden či dva orgány tela, prípadne orgánové sústavy.
 5. Chorobu, ktorej sa obáva, vie aj pomenovať.
 6. Jeho presvedčenie o chorobe nemusí byť vždy rovnako silné. Môže aj kolísať a zdôrazňovať momentálne prevládajúcu chorobu a jej príznaky.

Na hypochondrickú poruchu nie sú nutné telesné príznaky a ich mylné vysvetlenie. Stačí úzkosť týkajúca sa tela bez prítomnosti signálov (napríklad fóbia z AIDS, rakoviny). Hypochondrické úzkosti sa môžu týkať telesných funkcií (srdcový tep, návaly potu, črevné pohyby), nepatrných telesných problémov (drobná ranka, príležitostný kašeľ, uštipnutie hmyzom) ale aj viacznačných telesných vnemov (boľavé žily, nervové bolest).

Ľudia s hypochondriou veľmi dopodrobna opisujú lekárom svoje symptómy. Často vyhľadávajú rôznych lekárov (tzv. doctor shopping), často ich striedajú z pocitu, že sa im nedostalo toho pravého vyšetrenia a pravej liečby. V prvom momente sa na odporúčaného odborníka výslovne tešia, no okamžite prichádza sklamanie z presvedčenia, že ani tento odporúčaný špecialista im nechce pomôcť. Pri vyšetrení svoj problém dopodrobna opíšu so všetkými príznakmi, ich presvedčenia a obavy, ktoré spájajú s diagnózami a to, že sa nimi neustále zaoberajú, trvale sa pozorujú až tak, že prežívajú smrteľnú úzkosť vychádza najavo až pri podrobných otázkach lekára.

Pacienti bývajú nesmierne kritickí keď ich lekár pošle za psychiatrom alebo psychoterapeutom. Pripadá im, že lekár neberie ich obavy vážne. Vzťah medzi lekárom a hypochondrickým pacientom sa často vyznačuje frustráciou a zlosťou na oboch stranách a pre lekára je mimoriadne zaťažujúci.

Primárna hypochondria – pri nej úzkosť z choroby nijak nesúvisí s chorobami, ktoré pacient prekonal, alebo ktorých by sa mal reálne obávať. Ich pôvod nemožno nájsť ani v nejakej inej nadradenej nemoci. Primárna hypochondria je považovaná za ťažšiu poruchu, než je hypochondria sekundárna.

Sekundárna hypochondria – vo viac než 90% prípadov sa úzkosť z choroby vyvinula po inej psychickej poruche (napr. po panickej poruche či depresii) alebo po skutočnej chorobe pacienta a to zvyčajne v detstve, kedy chorobu vyvolalo u matky trvalé reakcie úzkostnej starostlivosti, alebo vznikli po zážitkoch choroby, utrpenia či smrti blízkych ľudí, príbuzných, priateľov a dobrých známych. So sekundárnou hypochondriou sa zároveň hojne vyskytuje aj depresia.

Jadrom hypochondrickej poruchy sú nadmerné úzkosti človeka z toho, že je alebo by mohol byť vážne chorý a jeho presvedčenie o tom, že už chorý je. Úzkosť človeka, že ochorie má symptómy podobné fóbii. Úzkosť z očakávania choroby vedie k fóbickému vyhýbavému chovaniu, človek sa vyhýba kontaktu s lekárom a často prehlasuje, že nemá čas čítať o chorobách, lebo hneď z toho znervóznie.

Presvedčenie o chorobe je skôr podobné s obsedantno-kompulzívnou poruchou a pacient je stálym hosťom u lekára aj ich mení v nádeji, že konečne narazí na toho správneho, ktorý u neho objaví doposiaľ nepoznanú chorobu. Lekár, ktorý to nedokáže, je v ich očiach neschopný. Pacient sa neustále kontroluje, sleduje príznaky a študuje všetky možné i nemožné diagnózy. Niektorí hypochondri priznávajú vtieravé myšlienky na choroby.

Celkovo sa hypochondria u nás vníma ako znevažujúca napriek tomu, že postihuje prekvapivé množstvo ľudí. Porucha sa vyskytuje rovnako u žien aj mužov a vždy vyžaduje liečbu, pretože súvisí s inými psychickými problémami pacienta.

Podstata organickej úzkostnej poruchy v skratke

 1. Objektívny nález na základe mnohých vyšetrení alebo anamnéza choroby, poškodenie alebo funkčné poruchy mozgu alebo systémovej choroby, ktoré môžu spôsobiť funkčné poruchy vrátane hormonálnych. Tu nespadajú choroby spôsobené alkoholom alebo psychotropnými látkami.
 2. Pravdepodobná súvislosť medzi rozvojom alebo výrazným zhoršením základu choroby, poškodením alebo funkčnou poruchou a psychickou poruchou, ktorých symptómy sa objavujú súčasne.
 3. Ústup alebo výrazné zmiernenie psychickej poruchy po ústupe predpokladanej choroby, ktorá je považovaná za základnú.
 4. Nie je presvedčivý dôkaz pre inú psychickú príčinu psychickej poruchy (dedičné choroby a pod.)
 5. Kritéria panickej poruchy alebo generalizovanej úzkostnej poruchy sú dané.

Ak u pacienta súhlasia body 1, 2, 4 a 5, je pravdepodobné, že má organickú úzkostnú poruchu. Ak je preukázateľný bod 3, táto diagnóza je istá.

Najčastejšie telesné príčiny

Úzkostné stavy podobné panickým sprevádzajú mnoho telesných chorôb a môžu mať nasledovné organické príčiny:

* endokrinologické poruchy (hypo alebo hyperfunkcia štítnej žľazy, nadobličiek, ženské hormonálne poruchy, hypoglykémia * ochorenia srdca a krvného obehu, infarkt, poruchy prekrvovania ciev, * choroby dýchacích ciest (astma, embólia, zápal pľúc), * neurologické poruchy (epilepsia, encefalitída), * choroby látkovej výmeny (nedostatok vitamínu B12, poruchy metabolizmu minerálov), * infekcie, * nádory, * alergie.

Kľúč k vyzdraveniu

Panickí pacienti bývajú v rámci vylučovacej diagnostiky vyšetrovaní dôkladne a je takmer nemožné prehliadnuť telesné príčiny chorôb. Na špecialistu by sa mali obrátiť ak sa nezvyčajné symptómy dostavujú inak než v podobe záchvatov paniky. Ak sa tieto objavujú aj po odstránení organických príčin, je nutná psychoterapia, ktorá by pomohla odstrániť úzkosti z očakávania choroby.

V každom prípade je nevyhnutné venovať svoju pozornosť zdravej strave, dýchacím cvičeniam a nezanedbávať telesné cvičenia a pravidelné prechádzky, vetraniu príbytku. Je dokázané, že nevhodná kombinácia stravy pôsobí na mozog ako jed a nezriedka vyvoláva rovnaké, nutkavé myšlienky. Dôležité je nájsť si hobby, ktoré človeka baví, čas na priateľov ale na stretnutiach s nimi si zakázať hovoriť o chorobách a úmrtiach.