Alchýmia farby vlasov

Všetci sme stvorení zo štyroch základných prvkov, ohňa, vody, vzduchu a zeme. Každý element zohráva veľmi dôležitú úlohu pri formovaní nášho vnútra (myseľ – zmysly) a exteriéru (stavba tela).

Živly a osud

Podľa alchymistov, ktorí sa už po stáročia zameriavajú na uchovávanie starých mystérií, hoci sme všetci zložení z rovnakých prvkov, existuje prvok (alebo prvky), ktoré sú pre nás dominantnejšie a zohrávajú obzvlášť zaujímavú úlohu v našom  vzhľade, zdraví a osude.

Prirodzená farba vlasov je považovaná za veľmi dôležitú pri definovaní dominantného prvku každého jedinca. Existuje miliarda rôznych jedinečných farieb, hoci väčšina z nich môže byť rozdelená do nasledujúcich piatich: blond, hnedá, medeno-červená, čierna a sivá. Blond zodpovedá elementu vzduchu, hnedá elementu zeme, medeno-červená elementu ohňa, čierna elementu vody a sivá elementu ducha.

Blond vlasy  – element Vzduch

Adolf Hitler bol do tejto alchýmie tak zanietený, že prišiel s teóriou árijskej rasy a začal vojnu, aby zničil všetky ostatné typy rás Bol ovplyvnený skutočne prekrúteným spôsobom – skutočnými starodávnymi čarodejníckymi tradíciami. Ľudia s blond vlasmi sú podľa prastarých presvedčení, že pochádzajú z víl. Víly sú ušľachtilé bytosti, ktoré sa riadia hierarchiou viac ako ľudská rasa.

Živel vzduchu im žehná vynikajúcimi komunikačnými schopnosťami. Často sa verí, že očaria farbou svojich vlasov, a preto rozšíria svoje spoločenské kruhy. Trpia zmenami nálady a niekedy sa strácajú vo svojom magickom svete, ktorý z neho vylučuje všetkých ostatných. Akonáhle sú motivovaní, stanú sa extrémne disciplinovanými a dokážu nasmerovať svoju silu veľmi mocným a rozhodným spôsobom.

Hnedé vlasy  – element Zem

Deti Zeme majú farbu vlasov, ktorá zodpovedá samotnej planéte. Alchymisti veria, že na dosiahnutie správnej rovnováhy je potrebných viac hnedovlasých ľudí. Cítia sa bližšie k silám prírody ako ktorákoľvek iná farba a sú skvelí v prírodnej mágii. Môžu ľahko vykúzliť nielen Element Zeme, ale všetky štyri základné elementy (Oheň-Voda-Vzduch-Zem) okrem ducha.

Potreba sústrediť svoju energiu uzemňuje ich magické sily. Zjednotenie so Zemou znásobuje ich sily a dosahujú naozaj veľké veci. Sú to liečitelia planéty a majú trpezlivosť pracovať s pomalými silami živlov. Chôdza naboso (kde je to bezpečné) im môže tiež veľmi pomôcť, pretože vnáša rovnováhu do ich energetického matrixu. Ich sexuálny magnetizmus sa môže stať silou, s ktorou treba počítať.

Medeno-červené vlasy – element Oheň

Hovorí sa, že medeno-červenovlasí ľudia boli pobozkaní Ohňom. Verí sa, že v ich žilách koluje niečo naozaj zvláštne, keďže element ohňa je naozaj ťažké ovládať. Majú zvláštne reakcie a radi si plnia svoje sny veľmi jedinečným a zvláštnym spôsobom. Niekedy sa zdajú byť skutočne blázniví, ale pravdou je, že sú len blízko svojej sily vôle.

Nadšenie je to, čo ich núti konať s takou mocou. Keď sú aktivovaní, môžu vyliezť na najvyššie hory a plávať v oceánoch. Sú považovaní za mimoriadne talentovaných v mágii, najmä keď niekto potrebuje ochranu. Sú vášniví, ale keď sú vyzvaní, môžu sa stať zúrivými a násilnými a vydesia všetkých okolo seba. Všetko, čo potrebujú, je vášeň žiť.

Čierne vlasy  – element Voda

Čierna je farba hlbokých vôd, kam sa nedostane ani svetlo. Dlho sa verí, že čiernovlasí ľudia boli požehnaní vodnými silami, ktoré ich očarili hlbokým oceánom citov. Navyše, čiernovlasí ľudia sú s najväčšou pravdepodobnosťou empatickí. Majú tendenciu byť veľmi blízko k srdcu a akonáhle preniknú do svojich emócií, môžu spôsobiť zázraky. V skutočnosti je to zdroj ich skutočnej sily. Skutočná mágia pochádza zo srdca.

Čiernovlasí ľudia sú považovaní za najzmyselnejších zo všetkých a neustále vytvárajú auru príťažlivosti, ktorá magnetizuje všetkých a všetko okolo nich. Verí sa, že majú obrovské duchovné sily a že môžu ľahko kontaktovať Iné svety a komunikovať s duchmi alebo inými entitami. Nikdy nie sú sami. Čiernovlasých ľudí vždy sprevádzajú sily prírody a dokážu ľahko využiť svoj skutočný potenciál.

Sivé vlasy – element Ducha

Sivovlasí sú považovaní za múdrejších ako všetci ostatní. Farba ich vlasov je ako koruna, ktorá ich odlišuje od všetkých ostatných. Všimnite si, že bez ohľadu na prirodzenú farbu, kým starneme, naše vlasy sa zmenia na šedivé, čo znamená, že sa stávame múdrejšími a približujeme sa k Jednote. Albíni sa vyznačujú úplnou alebo čiastočnou absenciou pigmentu v koži, vlasoch a očiach, boli vždy v mágii považovaní za obzvlášť mocných, pretože priamo zodpovedajú elementu ducha.

Žiaľ, táto korešpondencia stála stovky životov albínov, pretože ich čierni mágovia zneužívali v temných rituáloch. Ľudia so sivými vlasmi sú považovaní za „staré duše“ a počas minulých inkarnácií nadobudli veľa múdrosti. Zdá sa, že sú duchom neprítomní, ale pravdou je, že sa zameriavajú na to, na čom skutočne záleží. Byť blízko Ducha znamená, že ste oslobodení od biedy.

Čo zafarbené vlasy?

Pokiaľ používate stále rovnakú farbu vlasov, nadobúdate vlastnosti jej typu. Ak často striedate typ farby, môže vám to spôsobovať nestálosť a zmätok tak v živote ako aj v reakciách či povahe. Podtón pôvodnej farby vlasov má tiež istý vplyv, nie však dominantný, ale oslabený.