Aj myšlienky sú energia

Chcete byť víťazom alebo obeťou vlastných negatívnych myšlienok? Chcete trpieť pod ťarchou vlastnej negativity, alebo sa zo skúseností poučiť a rásť ďalej?

 

Vieme, že naše fyzické telo je tvorené neustále sa meniacou energiou a energiu v rôznych formách neprestajne vydávame. Vibrácie energie, ktorú tvoríme, závisia od pozitivity či negativity myšlienok. Dalo by sa konštatovať, že myšlienky lietajú svetom. Aj myšlienky sú energia a ich vibrácie smerujú k tomu, na čo myslíme. Ak myslím s láskou a nehou na svojho partnera, on bude príjemcom energie mojich myšlienok. Láskyplné myšlienky majú vysoké vibrácie a tak sa k nemu dostane prúd vysoko vibrujúcej, pozitívnej energie, ktorý spôsobí, že sa bude cítiť dobre. Ak by bol práve v depresii, moje pozitívne myšlienky ho môžu povzbudiť a pomôcť mu zbaviť sa depresie. Takže ak je niekto chorý, nesmieme na neho myslieť ustarane, ako na chorého človeka, lebo to jeho situáciu ešte zhorší.

Energiu myšlienok iných ľudí môžeme použiť, na čo práve potrebujeme. V prípade choroby na liečenie, lebo počas choroby máme spravidla nízku hladinu vlastnej energie a tvorba nových buniek a náprava na tejto úrovni si vyžaduje veľkú dávku energie. To všetko prebieha v podvedomí, my sa len cítime lepšie. Toto je základ liečenia na diaľku, keď môžeme vyslaním pozitívnych myšlienok pomáhať ľuďom, ktorí sú ďaleko od nás. Ak k tomu pridáme špeciálne nakreslený liečivý symbol, energia bude pôsobiť omnoho mohutnejšie. Každá myšlienka má teda na niekoho, alebo na niečo vplyv. Energia sa nemôže stratiť, len zmeniť či presunúť. Stále však existuje.

Premeniť negatívne na pozitívne

Je jasné, že sa môžeme stať obeťami nielen negatívnych skúseností, ale aj ich následkov – vlastných emócií. Pozrime sa na to, ako to môžeme zvládnuť a stať sa víťazom. Využite svoju skúsenosť, aby ste získali od života čo najviac. Len vy sami sa môžete zbaviť vlastnej negativity. Možno sa vám nepodarí zabudnúť na to, čo ste zažili, ale môžete zmeniť spôsob nazerania na život a ľudí. Môžete zmeniť aj zmýšľanie o sebe, môžete zmeniť svoj postoj a dívať sa na veci z pozitívneho uhla pohľadu.

Vyťažte zo svojich skúseností čo najviac

Uvedomte si, že každá skúsenosť, dokonca aj zlá, vám dáva príležitosť rásť a vďaka minulosti ste silnejší. Premýšľajte o svojom živote a snažte sa vidieť pozitívne, čo ste získali.

  • Tým, že ste dávali a prijímali lásku, bez ohľadu na to, ako dlho to trvalo, otvorili ste sa radosti z blízkosti.
  • Tým, že ste akceptovali slabosti iných, naučili ste sa tolerancii a porozumeniu.
  • Bolesť a utrpenie vás naučili empatii a súcitu.
  • Blízkosť smrti vás naučila vážiť si život.

Zmažte negatívne formy

Súčasťou každej konzultácie u mňa je nielen kvalitné odblokovanie, ale aj návody liečebných postupov na odstránenie negatívnych foriem zo života. Negatívne formy sú lepkavé a ťažké na dotyk a každý človek vníma ich odstraňovanie inak. Ak by sa aj našiel niekto, kto necíti v prstoch nič, prinesie mu to úžitok a bude sa cítiť pokojnejší a uvoľnenejší. Tento špecifický postup zmaže všetky negatívne formy, ktoré boli vytvorené trápením a obavami. Budete si sami vedieť pomôcť vždy v prípade napätia a starostí. Budete vedieť pomôcť aj iným. Budete môcť konečne začať žiť kvalitný život, spoznáte formy revitalizácie energie. Budete vedieť zvládať vlastnosti komplikovaného a tvrdohlavého človeka, urazeného, či precitlivelého, nespoľahlivého a nerozhodného. Život je energia i pohyb, kráčanie dopredu vítame všetci. No pozor! Pohyb – to je i cúvanie, cesta nazad, čo vždy dosť bolí a to si určite nikto z nás neželá.

Pridaj komentár