21.1.2024 Vstup Pluta do Vodndára

Keď Pluto vstúpi do nového znamenia (deje sa to raz za 20 rokov), naše životy a spoločnosť ako celok sa bezprecedentným spôsobom zmenia.

Naposledy bolo Pluto vo Vodnárovi v rokoch 1778 až 1798, v období masívnych zmien najmä v USA. „My ľudia“ je pripomienkou, že zástupcovia ľudí – vládcovia, primátori, politici a tvorcovia politík majú zastupovať a slúžiť občanom.

Pluto vo Vodnárovi

Pluto je posledná planéta slnečnej sústavy, konečná hranica reality. Je najzáhadnejšou planétou. Bežné kľúčové slová spojené s Plutom sú: sila, hĺbka, transformácia, kríza, kapitulácia, odolnosť, veľké prirodzené cykly zrodenia, smrti a znovuzrodenia. Pluto je vyššia oktáva Marsu. Mars je planéta osobnej vôle; keď podnikneme kroky a presadíme sa, to je Mars. Pluto je kolektívnou dimenziou Marsu, súhrnom vôlí jednotlivcov, je to samotná životná sila. Pluto je sila prírody. Keď je naša osobná vôľa (Mars) zosúladená s kolektívnou vôľou (Pluto), všetko je v poriadku… ale ak nie, kolektívna vôľa rozdrví osobnú vôľu.

Keď Pluto zasiahne, máme pocit, že niet čo povedať a že sme vydaní na milosť a nemilosť mocnostiam väčším ako sme my sami. Tajomstvom Pluta nie je silnejší boj, tento boj nemožno vyhrať – ale vzdať sa a dôverovať fungovaniu vesmíru. Pluto nemá rád slabochov. Pluto chce, aby ste sa posilnili a v prípade potreby bojovali, tiež chce, aby ste vedeli, kedy skončiť.

Pluto je strategickejší Mars, myslí dlhodobo a rozumie fungovaniu spoločnosti. Politici, podnikatelia, stratégovia a psychológovia majú často silné Pluto a práve ich schopnosť nasmerovať surovú silu Marsu do dlhodobých komplexných projektov ich robí úspešnými. Úlohou Pluta je udržiavať motor vesmíru v chode odstránením toho, čo už nedokáže udržať život. Ak je niečo zhnité, Pluto to odstráni a nechá priestor pre zdravý rast. Vedieť čo je zhnité, je fajn. Ak vám zhnije zub, zubár problém vyrieši a zachráni  ostatné zuby. Ak chcete, aby strom rástol zdravo, ostrihajte odumreté konáre.

Na osobnej úrovni Pluto odstráni, čo už v živote nefunguje, pomáha budovať odolnosť a osobnú silu založenú na hlbokom pochopení seba a sveta okolo. Na spoločenskej úrovni Pluto odstráni, čo je skazené a prehnité, aby spoločnosť mohla silnieť a byť lepšie vybavená odolať ťažkým podmienkam.

A čo Vodnár?

Vodnár je vzdušné znamenie, týka sa komunikácie a intelektu. Ak sú Blíženci našou internou komunikáciou, Váhy, komunikácia jeden na jedného, – Vodnár je kolektívne znamenie, vládne komunikácii jeden k mnohým a mnoho k mnohým. To je dôvod, prečo internetu a sociálnym médiám vládne Vodnár. Chce priniesť svetlo poznania čo najväčšiemu počtu ľudí. Komunikácia nie je len verbálna, ale všeobecne distribúcia myšlienok, slov, energie, ľudí a zdrojov.

V ľudskom tele Vodnár ovláda obehový systém. Zabezpečuje, aby sa informácie, zdroje a energia distribuovali a zdieľali tam, kde sú potrebné. Vodnár vládne priateľom a skupinám ľudí. Organizácie, výbory, infraštruktúru a rady sú všetci Vodnári. Trhoviská, od malých trhov až po Amazon a burza – najväčší trh na svete – sú tiež Vodnári. Vodnár vládne skupinám ľudí a spoločnosť je veľká skupina ľudí, vládne jej ako celku. Spoločnosť je súhrnom jednotlivcov a mnohopočetných interakcií ľudí. Spoločnosť je najkomplexnejší systém Vodnára.

Vodnár má 2 vládnuce planéty: Saturn (tradičný vládca) a Urán (moderný vládca). Saturn dáva Vodnárovi záujem o tvorbu politiky a zameranie sa na budovanie pevných základov pre budúcnosť. Ak hlavné znamenie Kozorožca, iné znamenie ovládané Saturnom, predstavuje výkonnú moc – prezidenta, premiéra alebo generálneho riaditeľa – Vodnár je Kongres, parlament, dozorné rady, odbory a všetky ostatné subjekty, do ktorých sú ľudia volení.

Vodnárovi vládne futuristický Urán, ktorý spochybňuje status quo, robí zmeny a inovuje. Urán je planéta oblohy a Vodnár sa spája s témami súvisiacimi s oblohou – širokopásmové pripojenie, letecká doprava, astronómia, astrológia, elektrina, liečivá energia, medzigalaktická komunikácia a umelá inteligencia. Pluto vo Vodnárovi odhalí to prehnité v spoločnosti, aby sa mohla vybudovať lepšia štruktúra. Pluto vo Vodnárovi najprv odhalí, čo už nefunguje: čistí toxické a už nepotrebné. Spočiatku to nebude pekné. Výsledkom bude odolnejšia, autonómna spoločnosť, ktorá sa dokáže samoregulovať a rýchlo prispôsobiť okolnostiam.

Pluto v novom znamení

Pluto je v Kozorožcovi od r. 2008 (veľká ekonomická kríza). Pluto v novom znamení často napraví chyby predchádzajúceho tranzitu. Tranzit Pluta v expanzívnom Strelcovi sa zhodoval s bytovou a ekonomickou bublinou, rastúcou infláciou a úrokovými sadzbami, outsourcingom výroby a veľkým spoliehaním sa na zahraničný obchod. Pluto v Kozorožcovi vyriešilo problémy s úrokovými sadzbami, ale samozrejme vytvorilo iné typy problémov, napr. príliš veľa konsolidácie moci na vrchole. Babylonská veža Kozorožca sa zrúti a umožní reorganizáciu, preplánovanie centier moci zdola nahor, a nie naopak.

Pluto je planéta sily. S Plutom v Kozorožcovi mali štát/vláda/veľké inštitúcie všetku moc. S Plutom vo Vodnárovi sa budeme musieť (na základe voľby alebo silou) prestať spoliehať na Kozorožca, systémy zhora nadol alebo rodičovské postavy. Vo Vodnárovi majú moc ľudia s príležitosťami a povinnosťami. Neznamená to, že si každý môže robiť, čo chce, rozhoduje väčšina. Pluto nakoniec posilní, ale najprv zabije ego.

Ľudia s energiou Vodnára sú originálni, jedineční, sú sami sebou. Pluto nemá rád ľudí, čo sa snažia byť cool, pretože ak kopírujeme iného, vzďaľujeme sa od toho, kým skutočne sme. Podľa štandardov Pluta kopírovať kohokoľvek je nevhodné.  Len v podsvetí Pluta je posvätné svetlo čistého vedomia, zbaveného ega. Pluto vždy žiada opustiť niečo, bez čoho sa ťažko žije a môže chcieť zlomiť ego, Pluto nikdy nechce zlomiť ducha. Práve naopak.

Pluto vo Vodnárovi nájde vašu skutočnú silu. Nie je to sila, ktorá sa snaží ovládať, využívať a víťaziť; ale moc, snaha vyjadriť pravdu spôsobom, ktorý slúži najlepším záujmom ľudstva. Vodnárska revolúcia demokratizuje spoločnosť. Pluto vo Vodnárovi je sloboda, ktorú nájdeme len ak prevezmeme zodpovednosť za svoje životy a staneme sa úplne autonómnymi.